Matokeo ya Mitihani

   Maelezo ya Kujiunga Kidato cha 5
   Maelezo ya Kujiunga Kidato cha 1
   Fomu ya maombi kujiunga kidato cha 5
    Fomu ya maombi kujiunga kidato cha 1
   Mwaliko kujiunge kidato cha 5, 2022
   Mwaliko kujiunge kidato cha 1, 2022
 
Matokeo ya Kidato cha Nne (CSEE)
Mwaka Daraja  I Daraja II Daraja III Daraja IV Daraja   O Matokeo zaidi
2018 07 34 40 03 00 Yanapatikana Hapa
2019 17 15 01 01 00 Yanapatikana Hapa
2020 18 34 01 01 00 Yanapatikana Hapa
2021 43 60 12 00 00 Yanapatikana Hapa
2022 14 16 01 00 00 Yanapatikana Hapa
Matokeo ya Kidato cha Sita (ACSEE)
Mwaka Daraja   I Daraja II Daraja III Daraja IV Daraja   O Matokeo zaidi
2018 10 21 29 02 00 Yanapatikana Hapa
2019 17 11 01 00 00 Yanapatikana Hapa
2020 19 04 00 00 00 Yanapatikana Hapa
2021 12 17 01 00 00 Yanapatikana Hapa
             
 
"The fear of the Lord is the source of Knowledge"
"Kumcha Bwana ni Chanzo cha Maarifa"
Maghabe Sekondari
© 2022 Shule ya Sekondari Maghabe, Mbeya. Haki zote zimehifadhiwa.