Habari na Matukio

   Maelezo ya Kujiunga Kidato cha 5
   Maelezo ya Kujiunga Kidato cha 1
   Fomu ya maombi kujiunga kidato cha 5
    Fomu ya maombi kujiunga kidato cha 1
   Mwaliko kujiunge kidato cha 5, 2022
   Mwaliko kujiunge kidato cha 1, 2022
 
 
"The fear of the Lord is the source of Knowledge"
"Kumcha Bwana ni Chanzo cha Maarifa"
Maghabe Sekondari
© 2022 Shule ya Sekondari Maghabe, Mbeya. Haki zote zimehifadhiwa.